Biutli
25 perc

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Biutli,s.r.o.

(a továbbiakban: "Általános szerződési feltételek") A jelen Általános szerződési feltételekben az Eladó a Biutli, s.r.o., székhelye: Námestie Mateja Korvína 1, Bratislava 811 07 Bratislava, személyi szám: 36 712 001, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság I. Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásában, részleg: Sro, betétszáma: 43627/B (a továbbiakban: "Eladó"), másrészt a vevő, aki lehet fogyasztó is (a továbbiakban: "Vevő").

I. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF szerinti vevő természetes személy fogyasztó, illetve vállalkozó természetes személy vagy jogi személy.

A fogyasztó olyan személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el.

Az Eladó és a fogyasztó a jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira a fogyasztóra vonatkozó, a fogyasztóról szóló törvény vonatkozó rendelkezései,  a 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek az irányadók.


Vállalkozó:
• cégjegyzékbe bejegyzett személy,
• olyan személy, aki kereskedelmi engedély alapján vállalkozást folytat,
• olyan személy, aki a kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján vállalkozik, külön szabályozás alapján,
• olyan személy, aki mezőgazdasági termelést folytat és a cégjegyzékbe külön szabályozás alapján jegyezték be.

Az ÁSZF értelmében vállalkozónak minősül az is, aki üzleti tevékenysége során az előző mondatban foglaltak szerint jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben feltünteti azonosító számát (személyi szám), akkor tudomásul veszi, hogy a vállalkozókra vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott szabályok vonatkoznak rá.

Az Eladó és a vállalkozó Vevő közötti, a jelen ÁSZF-ben vagy az Eladó és a Vevő közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra az ÁSZF-ről szóló törvény rendelkezései, mint a 513/1991 sz. törvény, a módosított Kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek az irányadóak. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérések esetén a szerződés szövege az irányadó.

A Vevő tudatában van annak, hogy az Eladó kereskedelmi ajánlatában szereplő termékek megvásárlása nem jogosítja fel az Eladó bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek vagy céglogóinak használatára, kivéve, ha egyedi esetben külön szerződésben másként állapodtak meg.

A megrendelés létrehozásával a Vevő megerősíti, hogy a jelen ÁSZF-et, amely a Vevő Fogyasztónak szóló adásvételi szerződés megkötése előtt a Hirdetmény elválaszthatatlan részét képezi, a Panaszkezelési szabályzatot, a Visszaküldési szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzatot és a Szállítási és fizetési dokumentumot elolvasta, és azokat a megrendelés létrehozásakor érvényes és hatályos változatban elfogadja

A Vevő a Szerződés alapadatait tartalmazó számlát a számla elektronikus formában történő letöltésére szolgáló link formájában kapja meg, amelyet a Vevő elfogad. A dokumentumok linkjeit a Vevő a megrendeléskor megadott e-mail címére küldi, vagy a felhasználói profilba bejelentkezve a "Számlák - Saját fiók" részben érhető el.

A megrendelés létrehozásával a Vevő megerősíti, hogy a szerződés megkötése előtt elolvasta a jelen ÁSZF-et, amely az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a Vevő fogyasztó számára a Hirdetmény szerves részét képezi, a Panaszkezelési szabályzatot, az Adatvédelmi szabályzatot és a "Szállítási módok" című dokumentumot, és hogy  a megrendelés létrehozásának időpontjában érvényes és hatályos változatban azokat elfogadja.

Kapcsolat: info@biutli.com

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +421907211511

Felügyeleti hatóság: Szlovák Fogyasztóvédelmi Hatóság (SOI) SOI Pozsonyi Régió Felügyelősége Bajkalská 21/A, Postaifiók. 5, 820 07 Bratislava Műszaki Termékellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály tel.: 02/ 58272 172-3 fax: 02/ 58272 170

II. Szerződéskötést megelőző értesítés a fogyasztó- vásárlónak

Az Eladó értesíti a Vevőt/Fogyasztót, hogy:

a. a vételár kifizetését követeli meg, mielőtt a Vevő elfogadja az Eladó teljesítését, vagy a Vevő meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó igényeihez kapcsolódó előleg vagy hasonló kifizetés megfizetésének kötelezettségét, amennyiben ez szükséges és biztosított;

b. a Biutli, s.r.o. által üzemeltetett honlapon az áruk és szolgáltatások árai az ÁFA-val együtt és anélkül értendők, beleértve a törvény által előírt összes díjat, azonban az áruk szállítási költsége a választott szállítási módtól és szolgáltatóktól, valamint a megrendelés fizetési módjától függően változik;

c. A Vásárló- Fogyasztónak joga van a 14 napos határidőn belül elállni a Szerződéstől (hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk), amely akkor jár le, ha:

i. az adásvételi szerződés az áru átvételének időpontjától,
ii. többféle árutípusra vagy több rész szállítására vonatkozó szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától, ahol az elállást az Eladó e-mail címére kell elküldeni az elállási nyilatkozaton keresztül.

d. A fogyasztó-vásárló nem állhat el a szerződéstől, ha:

i. olyan áruk eladásának esetében, amelyek ára a pénzügyi piacnak az Eladó által nem befolyásolható ármozgásaitól függ, és amelyek az elállási idő alatt következhetnek be,
ii. a fogyasztó egyedi igényei szerint készült árut rendel, az egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztó számára tervezett áruk értékesítése,
iii. olyan védőcsomagolásba zárt áruk vásárlása esetén, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a kiszállítás után felszakadt,
iv. a fogyasztó által az Eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése esetén;
v. ha az adásvételi szerződés tárgya egy ajándékutalvány, amelyet a fogyasztó kivett a védőcsomagolásából (azaz pl. borítékból), amelyben    a titkos kódot felfedik, és ezáltal elrontják és elfogyasztják

e. a szerződéstől való elállás esetén a Vevő- Fogyasztó viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, és ha a távolról kötött szerződéstől eláll, akkor azon áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva postai úton nem küldhetők vissza;

f. a szerződés vagy a vonatkozó számla az Eladó elektronikus archívumában kerül tárolásra, az Eladó regisztrált felhasználói pedig profiljukban hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz;

g. a fogyasztó panaszt tehet az itt található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, vagy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyeleti hatósághoz;

h. a Vevő által történő előrendelés esetén az áruk ára csak előzetes. Az áruk végső ára változhat. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. Az Áruk vételárát csak azt követően határozzák meg, hogy az Eladó készletre vette az Árut. A kifizetett előzetes ár és a vételár közötti esetleges különbözetet az Eladó visszatéríti, vagy a Vevő az áru leszállítása előtt feltölti, kivéve, ha a Vevő úgy dönt, hogy törli az előrendelést. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az előrendelhető áruk esetében akár többször is megváltoztassa a szállítási határidőt. A szállítási határidő lényeges (azaz 14 napos) változása esetén a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől.

i. a kapcsolattartási e-mail címe: info@biutli.com. Az Eladó azonban azt javasolja, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vegye fel vele a kapcsolatot.

III. Adásvételi szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötése

A megrendelés távoli módszerrel történő létrehozása abban a pillanatban történik, amikor a Vevő a kiválasztott árut, szolgáltatást a kosárba helyezi és elküldi a megrendelést. Amíg a Vevő a megrendelést kötelezően meg nem erősíti, addig a Vevő a kosárban mind a kívánt terméket, mind a szállítási módot és a fizetési módot megváltoztathatja. A Vevő köteles ellenőrizni minden  adatot, amelyet a megrendelés létrehozásakor megadott/kiválasztott. Az adásvételi szerződés a Vevő által létrehozott megrendelésnek az Eladó általi visszaigazolásával jön létre, és az Eladó nem vállal felelősséget az esetleges adatátviteli hibákért. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a szerződés megkötését a Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megállapodásával vagy jogi okokból módosítható vagy mondható fel, kivéve, ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik. A Biutli, s.r.o. munkatársa a Vevőt  a távoli eszközökön kívül telefonon vagy e-mailben történő megrendeléssel is segítheti a szerződés megkötésekor.

Ha az áruval együtt olyan bónuszt adnak, amelyet a Vevő nem használ fel, a Vevő köteles előzetesen felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és tájékoztatni őt arról, hogy nem érdekli az ajándék. Ebben az esetben a Vevő az árut ezen ajándék nélkül kapja meg. Ha ez nem történik meg, és a Vevő elfogadja az ajándékot, a Vevő köteles az ÁSZF VIII. cikke szerinti elállás esetén az ajándékot visszaküldeni.

Az Eladó a megkötött szerződést a sikeres teljesítés érdekében a megkötéstől számított legalább öt évig, legfeljebb azonban a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig archiválja, és nem teszi hozzáférhetővé  nem érintett harmadik felek számára. A szerződés megkötéséhez vezető különböző technikai lépésekre vonatkozó információk az ÁSZF-ből derülnek ki, ahol a folyamat egyértelműen le van írva.

2. A megvett áru kiszállítása

Az adásvételi szerződéssel az Eladó vállalja, hogy az árut a Vevőnek leszállítja, a vásárlás tárgyát képező szolgáltatást nyújtja, és lehetővé teszi, hogy a Vevő megszerezze a tulajdonjogot, a Vevő pedig vállalja, hogy az árut átveszi és az Eladónak azt megfizeti.

Az Eladó fenntartja a jogot a tárgy elidegenítésére, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetésével válik annak tulajdonosává. Ugyanez a szabály vonatkozik a szolgáltatás megvásárlására is.

Ha az Eladó szállítja az árut, az árut a Vevő-Fogyasztónak úgy adja át, hogy az árut a Vevő részére történő szállítás céljából az első fuvarozónak adja át, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a fuvarozási szerződés szerinti jogait, és az Eladó az árut akkor adja át a Vevő-Fogyasztónak, ha  a fuvarozó az árut a Vevő-Fogyasztónak átadja.

Ha az Eladó a megállapodásnál nagyobb mennyiséget szállít, az adásvételi szerződés a többletmennyiségre is megköttetik, kivéve, ha a Vevő azt indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja azt.

Az Eladó köteles a Vevőnek az árut, szolgáltatást a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben leszállítani. Ha nincs megállapodás az áru csomagolásának módjáról, az Eladó a szokásoknak megfelelően csomagolja az árut; ha nincs szokás, akkor az áru megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Az Eladó köteles gondoskodni az áru ugyanilyen módon történő szállításáról.

3. A kárveszély elhárítása

Egy tárgy akkor hibás, ha nem rendelkezik az alapvető jellemzőkkel. Hibának minősül egy másik tárgy teljesítése és a tárgy használatához szükséges dokumentumok hibái is. A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő joga azon a hibán alapul, amellyel a tárgy rendelkezik, amikor a kárveszély a Vevőre száll, még akkor is, ha az csak később válik nyilvánvalóvá. A Vevő jogát a későbbi hiba is megalapozza, amelyet az Eladó kötelességének megszegésével okozott. A Vevő köteles a terméket a kárveszély átszállását követően a lehető leghamarabb megvizsgálni, és meggyőződni annak tulajdonságairól és mennyiségéről. Köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni az észrevett hibákról és hiányosságokról. A kárveszély a termék átvételekor száll át a Vevőre. Ugyanez a következménye annak, ha a Vevő nem veszi át a dolgot, bár az Eladó engedélyezte számára, hogy rendelkezzen vele. A tárgyban bekövetkezett kár, amely azt követően következik be, hogy a tárgy sérülésének kockázata a Vevőre szállt, nem érinti a Vevő vételárfizetési kötelezettségét, kivéve, ha az Eladó a kárt a kötelezettségének megszegésével okozta. A Vevő késedelmes birtokba vétele feljogosítja az Eladót arra, hogy a Vevőnek adott ésszerű előzetes értesítést követően, a Vevőnek a birtokba vételre adott ésszerű póthatáridőt követően eladja a terméket. Ez akkor is érvényes, ha a Vevő fizetési késedelembe esik, amelynek feltétele a termék átadása.

4. Az eladó felelőssége

Az Eladó felelősséggel tartozik a Vevővel szemben azért, hogy a termék átvételkor  hibátlan legyen. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő a termék átvételének időpontjában,

a. a tárgyc rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, ilyen megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a Vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel;
b. a tárgy alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják;
c. a tárgy megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van; és
d. a tárgy megfelel a jogszabályok követelményeinek.
i. A tárgyat  alacsonyabb áron adták el azért a hibáért, amiért az alacsonyabb árat kialkudták;
ii. a termék szokásos használatából eredő kopásért és elhasználódásért;
iii. ha ez a tárgy természetéből kitűnik.
iv. Fogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, drogériás termékek stb.) esetében a Vevő huszonnégy (24) hónapon belül jogosult a hiba jogát gyakorolni, kivéve, ha az áru lejárati dátummal van ellátva, amely esetben a határidő csak az áru csomagolásán feltüntetett dátumra csökken. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az áruval együtt bónuszt is adnak, a 24 hónapon belüli hibajogot csak az eladott árura lehet gyakorolni, az áruval együtt adott ajándékra nem. Ezen ajándékok esetében a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogait csak az áru átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Ajándékozás esetén a vállalkozó nem jogosult a hibás teljesítésből adódó jog gyakorlására. Az egyes határidőket a Panaszkezelési eljárás szabályozza. A hibás teljesítéshez fűződő jogok gyakorlásának határideje az üzleti vevő esetében eltérően is beállítható, ha ezt a kérdéses árutípusra vonatkozóan kifejezetten kikötik, az így megállapított határidő az irányadó. A Vevő nem jogosult a hibás teljesítésre vonatkozó jogra, ha a Vevő az áru átvétele előtt tudott a hibáról, vagy ha a Vevő okozta a hibát. Ha a tárgy hibás, az Eladó köteles erre, és ha a tárgy alacsonyabb áron kerül értékesítésre vagy használt tárgyról van szó, a Vevőnek joga van ésszerű árengedményre a tárgy cseréjének joga helyett.

5. Jelentős szerződésszegés

Ha a hiba a fent említett határidőn belül jelentkezik, és a hibás teljesítés lényeges szerződésszegésnek minősül, a Vevő jogosult:

a. a hibát egy új, hibátlan tárgy szállítása vagy a hiányzó tárgy pótlása révén elhárítani, kivéve, ha ez a hiba jellege miatt ésszerűtlen, de ha a hiba a tárgynak csak egy részét érinti, a Vevő csak a rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a Vevő jogosult a hiba ingyenes kijavítására;
b. a hiba kijavítása a termék javításával,
c. ésszerű árengedményt a vételárból; vagy
d. elállni a szerződéstől.

A Vevő a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Eladót az általa választott jogról. A Vevő az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a választott terméket; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely megjavíthatatlannak bizonyul. Ha az Eladó ésszerű határidőn belül nem orvosolja a hibát, vagy ha értesíti a Vevőt, hogy nem fogja a hibát kijavítani, a Vevő a hiba kijavítása helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Ha a Vevő nem választja ki időben a jogát, akkor a nem lényeges szerződésszegés esetéhez hasonló jogok illetik meg - lásd alább. A Vevő-fogyasztó jogosult továbbá ésszerű árengedményre, ha az Eladó nem tud új, hibátlan terméket szállítani, alkatrészt cserélni vagy javítani, valamint ha az Eladó nem javítja ki a terméket ésszerű időn belül, vagy ha a fogyasztó számára jelentős nehézségeket okozna a javítás biztosítása.

6. Nem lényeges szerződésszegés

Ha a hibás teljesítés nem jelentős szerződésszegés, a Vevő jogosult a hiba kijavítására vagy a vételár ésszerű árengedményére. Ha a Vevő nem él a vételárengedmény jogával, vagy nem áll el a szerződéstől, az Eladó jogosult a hiányzó dolgot pótolni vagy a joghibát kijavítani. Egyéb hibák az Eladó választása szerint a termék kijavításával vagy új termék szállításával orvosolhatók. Ha az Eladó nem javítja vagy megtagadja a hiba időben történő kijavítását, a Vevő követelheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől. A Vevő az Eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását.

7. Szerződésszegés általában

A Vevőnek javítható hiba esetén is joga van új termék szállítására vagy alkatrész cseréjére, ha a termék a javítást követően a hiba megismétlődése (ugyanazon hiba harmadik előfordulása) vagy nagyobb számú hiba (legalább 3 hiba egyidejűleg) miatt nem használható megfelelően. Ebben az esetben a Vevőnek - fogyasztónak is joga van elállni a szerződéstől. Az új termék leszállításakor a Vevő köteles az eredetileg leszállított terméket (beleértve az összes szállított tartozékot) az Eladó költségére az Eladónak visszaküldeni. Ha a Vevő a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem jelezte, miután azt kellő időben elvégzett vizsgálat és kellő gondosság mellett észlelhette volna, a bíróság nem ad a Vevőnek jogot a hibás teljesítésre. Ha a hiba rejtett hiba, ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hibát nem jelentették be indokolatlan késedelem nélkül, miután a Vevő ésszerű gondossággal felfedezhette volna, de legkésőbb a termék átadását követő két éven belül.

8. Minőségi garancia

A minőségi garanciával az Eladó vállalja, hogy a termék egy bizonyos ideig alkalmas lesz a szokásos használatra, vagy megőrzi szokásos tulajdonságait. A csomagoláson feltüntetett garanciaidő vagy a termék eltarthatósági ideje ezt jelöli.
 Garancia adható a termék egy-egy részegységére is. A jótállási idő a terméknek a Vevő részére történő feladásától kezdődik; ha a terméket a szerződés alapján már elszállították, akkor a termék rendeltetési helyre történő kiszállításától kezdődik. A Vevő nem jogosult a jótállásra, ha a hibát külső esemény okozta, miután a kárveszély a Vevőre szállt.

9. Az előrendelésre vonatkozó különleges szabályok

A Vevő által leadott előrendelés esetén az áruk ára csak ideiglenes. Az áruk végső ára változhat. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt az árváltozásról. Az Áruk vételárát csak azt követően határozzák meg, hogy az Eladó készletre vette az Árut. A fizetett becsült ár és a vételár közötti különbséget az Eladó visszatéríti, vagy a Vevő az áru leszállítása előtt kiegyenlíti, kivéve, ha a Vevő úgy dönt, hogy törli az előrendelést. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az előrendelhető áruk szállítási határidejét megváltoztassa. A szállítási határidő lényeges (azaz 14 napos) változása esetén a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől. Ha azok a körülmények, amelyekre az Eladó az áru előrendelésekor támaszkodott, olyan mértékben megváltoztak, hogy az Eladótól ésszerűen nem lehet elvárni, hogy az előrendeléshez kötődjön, az Eladónak joga van az előrendelést törölni és erről a Vevőt tájékoztatni.

IV. Biztonság és információvédelem

A Vevő személyes adatai az Eladó általi védelmére és feldolgozására az alábbi Adatvédelmi szabályzat vonatkozik.

V. Nyitvatartás

Internetes rendelések: info@biutli.com
Nyitvatartás: H - P: 9:30 - 17:00

Információs rendszerhiba vagy vis maior esetén az Eladó nem vállal felelősséget a webáruház nyitvatartási idejének be nem tartásáért.

VI. Árak

Minden ár szerződéses. Az online áruház árai mindig aktuálisak és érvényesek. Az árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t és minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak kell fizetnie az áru megszerzéséért, de nem tartalmazzák a szállítási stb. díjakat, amelyek csak a kosárban jelennek meg, és amelyek összege a Vevő választásától függ.

Az egyes termékekre feltüntetett árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t, illetve minden olyan egyéb adót és díjat, amelyet a Vevőnek az áru megszerzéséhez meg kell fizetnie, de ez nem vonatkozik a szállítási, utánvételi és távközlési eszközök költségeire, amelyek csak az úgynevezett kosárban szerepelnek, és összegük a Vevő választása alapján alakul.

A Vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az Eladó és a Vevő közötti szerződés nem jön létre, különösen abban az esetben, ha a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendel árut. Ilyen esetben az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni, még azt követően is, hogy a Vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt, amelyről az Eladó tájékoztatja a Vevőt. Példák arra, hogy mikor fordulhat elő helytelenül közzétett ár, többek között, de nem kizárólagosan, a következő esetek:

  • az áru ára téves (pl. nem a beszerzési árat vagy az áru szokásos árát tükrözi);
  • azáru ára hiányzik vagy egy vagy több extra számjegyet tartalmaz;
    az árura vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, anélkül, hogy az áru egy különleges marketingkampány vagy egy különleges szimbólummal megjelölt és a kedvezmény megfelelő összegét hirdető értékesítés része lenne.

Az Eladó rámutat, hogy az Eladó információs rendszere még a látszólag téves árú áruk esetében is automatikusan jelzi, hogy az áru akciósstb. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az árut ténylegesen árengedménnyel adják-e el, vagy az áru árában nyilvánvaló hiba van, a Vevő köteles kapcsolatba lépni az Eladóval, és ellenőrizni az ár helyességére vonatkozó információkat.

Az Eladó érdekelt abban, hogy a Vevőt a lehető legpontosabban tájékoztassa az általa üzemeltetett webáruházban kínált árukra/szolgáltatásokra vonatkozó kedvezmények tényleges összegéről. Eredeti ár: az a legalacsonyabb ár, amelyen a kérdéses árut/szolgáltatást az Eladó az adott naptári hónap 1. napját megelőző 30 napban a webáruházában kínálta, az esetleges bónuszok, az eladást elősegítő marketingkampányok és egyéb kedvezményes akciók vagy árelőnyök figyelembevételének hiányában. Ezen túlmenően, amennyiben egy termék/szolgáltatás olyan kedvezményes akcióban szerepel, amelynek külön kampányfeltételei és feltételei szerint automatikusan kedvezményt biztosítanak (pl. Black Friday, nyári akció), akkor az eredeti árat a termék/szolgáltatás ilyen akcióba való felvételét közvetlenül megelőző 30 napos időszakra vonatkozóan újra kell számítani.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha személyes adatokkal, a fizetési kártyákkal stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt. A Vevőt tájékoztatni fogják az ilyen intézkedésről.

Az Eladó fenntartja továbbá a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha az árengedményt vagy hasonló utalványt jogosulatlanul, a feltételek megsértésével használják fel. Általában ez a helyzet, ha:

  • a kedvezményes utalványt más árukra használják fel, amelyekre azt szánták;
  • a kedvezményes utalványt egy másik kedvezménnyel együtt használják fel, annak ellenére, hogy ezen kedvezmények összeadását kifejezetten nem tiltották meg;
  • a kedvezményes utalványt olyan vásárlásra használják fel, amely nem éri el a meghatározott minimálárat;
  • az Eladó felfedezi, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a fent említett esetekben az adásvételi szerződés nem jöhet érvényesen létre, és a Vevő azt is tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult többek között jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozni.

Az Eladó kiválasztott termékeket kedvezményes áron kínálhat Üzleti Vevőknek. Amint a Vevő vállalkozás bejelentkezik a felhasználói fiókjába, megjelennek a kedvezményes árak. A kiválasztott termékek, amelyekre az Eladó kedvezményes árat kínál, a webáruház ajánlatában külön megjelöli.

VII. A fogyasztó/vásárló jutalmazása

1. B2B, B2C Fogyasztói/Vásárlói Hűségprogram
A regisztrált Fogyasztó/Vásárló számára a termékek megvásárlása belép a pontrendszerbe, melynek során az általa leadott rendelésért pontokat kap, amelyeket a következő rendelésénél az itt
 meghatározott feltételek szerint azonnal felhasználhat.
2. A B2B üzleti vevők szegmentálása
A regisztrált üzleti vevő a regisztrációval automatikusan a B2B Basic szintre kerül. A Vásárló -Vállalkozó szegmentálásáról további információkat a regisztrációt követően az ügyfélfiókjában talál.
 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa és módosítsa a Vevő -Fogyasztó díjazásának feltételeit és formáit.

VIII. Rendelés

A következő módokon rendelhet:

a. az Eladó elektronikus áruházán (a továbbiakban: "webáruház") keresztül;
b. elektronikus levélben a info@biutli.com címen

Az Eladó azt ajánlja a Vevőnek, hogy a megrendeléseket a webáruházon keresztül, a Biutli, s.r.o.-nál regisztrált profilján keresztül adja le. Nyilvános internethozzáférés esetén a Vevőnek továbbá ajánlott, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzen ki a profiljából.

A vásárlót e-mailben tájékoztatjuk a megrendelt áru várható szállítási idejéről. A megrendelt áru szállítási ideje és a szállítási díj a Vevő által a kosárban a megrendelés második lépésében kiválasztott szállítási módtól függ. A Vevő tudomásul veszi, hogy a becsült szállítási idő az Eladó és/vagy fuvarozói logisztikai lehetőségeinek függvényében változhat, amelyről az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

IX. A szerződéstől való elállás

1. A fogyasztónak minősülő vevő elállása a szerződéstől

A fogyasztónak 14 napon belül joga van elállni a szerződéstől. Az első mondat szerinti határidő a szerződés megkötésének időpontjától kezdődik, ha a szerződés:

a. az adásvételi szerződés, az áru átvételének időpontjától;
b. többféle árutípusra vagy több alkatrész szállítására vonatkozó szerződés esetén az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától; vagy az Eladó lehetővé teszi a Fogyasztó számára, hogy az itt található weboldalon kitöltött és benyújtott elállási nyilatkozat-mintával elálljon, és a Fogyasztónak indokolatlan késedelem nélkül, szöveges formában vissza kell igazolnia az Eladó általi átvételt.

Kérjük, vásárlási igényének visszavonását a következő címre küldje:

info@biutli.com

Kérjük, a visszaküldött árut a:
CWJ24, a.s.
Karásek 13
621 00 Brno
Cseh Köztársaság

címre küldje.

Az árut a Vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül vissza kell küldenie a Fogyasztónak, hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben, ahogyan az árut átvette.
Fogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, drogériás termékek stb.) esetében a szerződéstől csak akkor lehet elállni, ha a Vevő az árut sértetlenül és használatlanul, sértetlen eredeti csomagolásban szállítja. Ha a Vevő úgy dönt, hogy a fent említett határidőn belül elállást igényel, javasoljuk, hogy az elállási folyamat felgyorsítása érdekében az árut az Eladó fent említett címére küldje a mellékelt, kitöltött reklamációs űrlappal, az adásvételi szerződéstől való elállás lehetséges okát (nem feltétel), a vásárlási bizonylat számát és a bankszámlaszámot tartalmazó kísérőlevéllel együtt, vagy annak megjelölésével, hogy az összeget a fent említett bankszámlaszámra történő átutalással vagy kedvezményes utalvány formájában történő
kifizetéssel fizeti ki.

A Vevő- Fogyasztó az Eladóval szemben csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetére és jellemzőire szükségestől eltérő kezeléséből ered.

Ha a Vevő- fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül a szerződés alapján kapott valamennyi pénzeszközt ugyanilyen módon visszafizetni. Ha az Eladó jogosult az áru értékcsökkenésének kompenzálására, ezt a Fogyasztó Vevő vételár-visszatérítési igényével szemben kell elszámolni.

Ha a Vevő -Fogyasztó rendelkezik egy teljes regisztráció (kitöltött név, vezetéknév, cím és kapcsolattartási e-mail az ügyfélprofilban, az Eladó az ő kérésére, visszatéríti a kapott pénzeszközök mellett a szállítási költség az áru formájában kupon, amely felhasználható a szolgáltatás feltételei szerint Kupon.

Ha a Vevő- Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a Fogyasztónak visszafizetni, mielőtt a Vevő -Fogyasztó elküldi az árut az Eladónak, vagy igazolja, hogy az árut az Eladónak elküldte. A Vevő- Fogyasztó köteles az árut a szerződéstől való elállást követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt bónuszokat is biztosítanak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben 14 napon belül él az adásvételi szerződéstől való elállási jogával, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a fogyasztó köteles az árut a visszaküldött áruval és a hozzá tartozó bónuszokkal együtt visszaszolgáltatni, beleértve mindazt, amit kapott. Abban az esetben, ha ezeket a bónuszokat nem adják vissza, ezek az értékek a Vevő -Fogyasztó jogosulatlan gazdagodásának minősülnek. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyának visszaszolgáltatása nem lehetséges, az Eladó a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli kártérítésre jogosult. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem szűnik meg, és a szerződéseket e tekintetben külön kell kezelni.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor az áru visszaküldésének költségeit is.

2. A vállalkozó általi visszavonás és egyéb esetekben

A Vevő-vállalkozónak az Eladó 14 napon belül engedélyezheti, hogy az adásvételi szerződéstől elálljon.
Ha az Üzleti Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, akkor az Üzleti Vevő tudomásul veszi, hogy a visszatérített vételárat csökkentheti az Áruk értékének csökkenése.

Ha a Vevő vállalkozás a tizennégy napos határidőn belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és az áru visszaküldése nem az eredeti csomagolásban történik, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ilyen visszaküldésért díjat számítson fel, mégpedig olyan összegben, amely kompenzálja az Eladót az áru újbóli értékesítésre történő bevezetésével szükségszerűen felmerülő költségekért.

Az áru értékcsökkenésének kompenzációja vagy az áru újbóli értékesítésre történő bevezetésének költségei a Vevő vállalkozásnak visszajuttatott vételáárba beszámításra kerülnek. A Vevő-vállalkozó nem állhat el a szerződéstől a hiba fennállása miatt, és nem követelheti új termék szállítását, ha nem tudja a terméket abban az állapotban visszaszolgáltatni, ahogyan azt átvette. Ez nem vonatkozik,

a. ha a termék hibájának feltárása céljából végzett vizsgálat eredményeként az állapot megváltozott;
b. ha a Vevő a hiba felfedezése előtt használta a terméket;
c. ha a Vevő cselekménye vagy mulasztása lehetetlenné tette a tárgy változatlan állapotban történő visszaküldését; vagy
d. ha a Vevő a hiba felfedezése előtt eladta a dolgot, ha a Vevő a dolgot elfogyasztotta, vagy ha a Vevő a dolgot a szokásos használat során megváltoztatta. Ha ez csak részben történt és az Eladó lehetővé teszi a Vevő számára, hogy elálljon a szerződéstől, a Vevő köteles visszaadni az Eladónak, amit még vissza tud adni, és köteles kártérítést fizetni olyan összegben, amelyben a tárgy használatából haszna származott.
e. Ha a Vevő Vállalkozó időben nem jelzi a termék hibáját, elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

3. Az Eladó eláll a szerződéstől, ha az áru árába hiba csúszik.

A törvényben meghatározott esetek kivételével az Eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van. Az e pont szerinti elállás a szerződéstől a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésének napját követő naptól számított 14 napon belül lehetséges azzal, hogy az Eladó lemondja a megrendelést, vagy más módon jelzi a Vevőnek, hogy eláll a szerződéstől.
 Ha a Vevő az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget legkésőbb az Eladó általi elállást követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a bankszámlájára.

X. Fizetési feltételek

Az Eladó a következő fizetési módokat fogadja el: a fizetési mód használatának konkrét feltételei a következő linken találhatók: szállítás és fizetés. Az áru a vételár teljes kifizetéséig az Eladó tulajdonában marad, de az áru károsodásának kockázata az áru Vevő általi átvételekor száll át. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek csak a saját belátása szerint kiválasztott fizetési módokat ajánlja fel.

Visszatérítések

Ha a Vevő eláll az Eladóval kötött szerződéstől, vagy ha az összeg bármilyen más okból visszatérítésre kerül, az Eladó köteles a Vevőtől a szerződés alapján kapott pénzösszegeket hiánytalanul a formanyomtatványon megadott adatok szerint visszautalni a Vevőnek.

XI. Szállítási feltételek

1. A szállítás módszerei

Az Eladó az egyes szolgáltatások aktuális elérhetőségének megfelelően, valamint a kapacitást és a megközelíthetőséget figyelembe véve különböző szállítási módokat szervez vagy szerveztet meg. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén az Eladó nem felel a szállítási késedelemért. Az összes felkínált szállítási módot, azok aktuális feltételeit és árait ITT találja.

2. Egyéb feltételek

Az áru átvételekor a vevő köteles a fuvarozóval a mellékelt szállítólevél alapján azonnal ellenőrizni a szállítmány állapotát (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag sértetlensége, a doboz sérülése). A vevőnek jogában áll megtagadni az olyan szállítmány átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésnek, például a szállítmány hiányos vagy sérült. Ha a Vevő ilyen sérült szállítmányt vesz át a fuvarozótól, a sérülést a fuvarozó átadási jegyzőkönyvében  kell leírni. A hiányos vagy sérült szállítmányt haladéktalanul jelezni kell e-mailben a info@biutli.com címen, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt haladéktalanul el kell küldeni e-mailben vagy postai úton az Eladónak. A hiányosságra vagy a küldemény külső sérülésére vonatkozó további állítások nem fosztják meg a Vevőt a tétel követelésének jogától, de lehetőséget adnak az Eladónak annak bizonyítására, hogy nem történt meg az adásvételi szerződés megszegése.

XII. Jótállási feltételek

Az árukra vonatkozó jótállási feltételeket az Eladó panaszkezelési eljárása és a vonatkozó szlovák jogszabályok szabályozzák. A vásárlási bizonylat jótállási igazolásként szolgál (lásd a részleteket a Panaszkezelési eljárásnál).

XIII. Záró rendelkezések

A szerződésből eredő kapcsolatokra és jogvitákra kizárólag a Szlovák Köztársaság joga az irányadó, és azokat a Szlovák Köztársaság illetékes bíróságai rendezik. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (CISG) ezen egyezmény 6. cikkével összhangban nem alkalmazandó.

Az Eladó és a Vevő közötti vitás kérdések peren kívül is rendezhetők. Ebben az esetben a Vevő - fogyasztó kapcsolatba léphet a bíróságon kívüli vitarendezési szervvel, amely például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, vagy a vitát a kijelölt ODR platformon keresztül rendezheti. Az Eladó azt javasolja a Vevőnek, hogy a peren kívüli vitarendezés megkezdése előtt a helyzet megoldása érdekében először vegye fel a kapcsolatot az Eladóval.

Az Eladó kapcsolattartó e-mail címe: info@biutli.com. Az Eladó azonban azt javasolja, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot. A szerződés szlovák nyelven kerül megkötésre. Amennyiben a Vevő igényei miatt a Szerződés szövegének fordítása felmerül, a feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a Szerződés szlovák nyelvű értelmezése az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve annak összetevőit is, 2022.06.01-től érvényesek és hatályosak, és elektronikusan a www.biutli.sk oldalon találhatók.

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, előzetes értesítés nélküli módosítására.